PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

CRI Service BV kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan CRI Service BV verstrekt. CRI Service kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

WAAROM CRI SERVICE GEGEVENS NODIG HEEFT

CRI verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk contact met u op te kunnen nemen. Daarnaast kan CRI uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit IT-consultancy/dienstverlening.

HOE LANG BEWAART CRI SERVICE GEGEVENS

CRI Service bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

CRI Service verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN VAN WEBSITEBEZOEK

Op de website van CRI Service worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Dit zijn session trackers die tot doel hebben om tijdens uw bezoek aan de website, bezoekers uit elkaar te houden. Zodra u onze website verlaat, zijn deze trackers niet meer geldig. Deze gegevens worden ook niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@cri-service.nl. CRI Service BV zal zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

CRI Service neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De website van CRI Service maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via contact@cri-service.nl . werkenbijcri.nl en cri-service.nl zijn beide websites van CRI Service BV. CRI is als volgt te bereiken: De Molen 36, 3994 DB in Houten. Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel is 33.261.347; telefoon 030 3054689 en e-mail contact@cri-service.nl